המתמחים של דנון- מאי


לימודי קונדיטוריה אינם שלמים ללא התנסות מעשית.
בזכות הקשרים של בית הספר בצרפת, ולאור החשיבות הרבה בה רואה ביה״ס את החשיפה לשיטות עבודה.. מפעיל ביה״ס לראשונה בישראל תוכנית השתלמויות מקצועיות בצרפת. התוכנית מאפשרת לתלמידי דנון להשתלם אצל אנשי המקצוע המובילים בעולם, ופותחת בפניהם הזדמנות שעד כה היתה שמורה למעטים..